ÁSZF

 

TARTALOMJEGYZÉK

I. Az Általános Szerződési Feltételek fogalma; alanyi és tárgyi hatály
II. Általános információk
III. A Cu-Technik Kft. kereskedelmi szolgáltatásai
IV. A Szerződés létrejötte
V. Szállítási feltételek
VI. Árak, fizetési mód és fizetés
VII. A jótállás (garancia) és a szavatosság
VIII. A felelősség korlátozása
IX. A viszonteladás kizárása
X. A termék visszaszolgáltatása
XI. Adatvédelem
XII. Jognyilatkozat
XIII. Egyéb

 

I. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fogalma; alanyi és tárgyi hatály

1. Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Cu-Technik Kft. (1106 Budapest, Tarkarét utca 2. b., a továbbiakban: Eladó) által forgalomba hozott épületgépészeti termékek kereskedelmére terjed ki.

2. Az ÁSZF tartalmazza a fent említett jogügyletekben érintett felek (az Eladó és a Vevő) lényeges jogait és kötelezettségeit. Ezen jogügyletekben egyébiránt - ide értve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is - a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, ezek közül is elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiak tekintendők irányadónak:

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
- és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint
- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

Az érintett felek jogviszonyára irányadóak továbbá a kereskedelemben kialakult általános és egyedi szakmai előírások és irányelvek, a kereskedelmi üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások, valamint az Eladó által saját tevékenységével összefüggésben alkalmazott szakmai protokollok.

3. Eladó saját tevékenységének speciális jellegére és minőségbiztosítási szempontokra tekintettel, továbbá a későbbi jogviták megelőzése és lehetőség szerinti elkerülése érdekében úgy határozott, hogy a fentiekben körülírt szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyokra irányadó általános szabályokat előzetesen, a Vevők számára is megismerhető és előre hozzáférhető formában összeállítja és közzéteszi.

4. A jelen ÁSZF alanyi hatálya kiterjed az Eladó mindazon ügyfeleire, vevőire, akikkel az Eladó és/vagy az általa foglalkoztatott munkatársak a forgalmazott termékekkel összefüggésben kapcsolatba (jogviszonyba) kerülnek.

5. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed az Eladó által forgalomba hozott épületgépészeti termékek kereskedelmére, illetőleg az e kapcsán létrejött jogviszonyokra.

 

II. Általános információk

1. A jelen ÁSZF alkalmazójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: Cu-Technik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely (postacím): 1106 Budapest, Tarkarét utca 2. b.
Cégjegyzékszám: 01-09-070877 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
Adószám: 10429192-2-42
Bankszámlaszám: 10201006-60180287-00000000 (K&H Bank)
E-mail cím: info@cutechnik.hu

2. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik az általa nyújtott kereskedelmi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel.

 

III. A Cu-Technik Kft. kereskedelmi szolgáltatásai

1. A Cu-Technik Kft. 1991-ben alakult; főtevékenysége fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme. Ezenfelül számos épületgépészeti terméket értékesít kiskereskedelmi forgalomban és egyéb szolgáltatásnyújtást is végez.
2. Vevő az Eladó által forgalmazott, a www.cutechnik.hu és a www.cu-technik.hu portálokon (továbbiakban „Cu-Technik Kft. webáruház" vagy „portál") szereplő épületgépészeti termékeket két módon vásárolhatja meg:
a) személyesen, kiskereskedelmi forgalomban az Eladó üzlethelyiségeiben (lásd Elérhetőségeink) és
b) a Cu-Technik Kft. webáruházban (online) a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint.
3. A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Eladó interneten keresztül megközelíthető virtuális boltjában, a Cu-Technik Kft. webáruházban az Eladó által forgalomba hozott termékeket megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók (vevők) Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve Eladó korlátozott kötelezettségeit és felelősségét.
4. Vevő a Cu-Technik Kft. webáruházban a képernyőn megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen webáruházon keresztüli Általános Szerződési Feltételeket.
5. Eladó fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatálybalépéskor Eladó hivatalos internetes oldalán (http://www.cu-technik.hu/) közzétételre kerül.
6. Az Eladó által forgalmazott termékekkel kapcsolatos további információk az Eladó hivatalos internetes oldalán (http://www.cu-technik.hu/) érhetők el.

 

IV. A Szerződés létrejötte

1. A Cu-Technik Kft. webáruház gyakorlati kezelésével kapcsolatos Webáruház használati útmutató a főoldal jobb felső menüsorában található és az ezen a linken is elérhető.
2. A Cu-Technik Kft. webáruházban előzetes regisztrációt követően bárki vásárolhat.
3. A megrendelésekről a megrendelés leadását követően a portál által - a gyakorlatban néhány percen belül, de legfeljebb 2 munkanapon belül - generált automatikus e-mail üzenetet küld a Vevőnek, mely nem minősül visszaigazolásnak, kizárólag a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történő továbbítását nyugtázza. Az Eladó a webáruházban leadott megrendeléseket munkaidőben (hetfő-csütörtök 8 és 16 óra között, péntek 8 és 15 óra között) dolgozza fel.
4. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkezik, úgy a Cu-Technik Kft. webáruházban végrehajtott megrendelést követően az Eladó munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és Eladó között szóban kötött adásvételi illetve szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.
5. Tájékoztatjuk, hogy az 500.000 Ft feletti összegű megrendelések esetében Eladó a portálon leadott megrendelést Vevő részéről érkezett ajánlatkérésnek tekinti, melynek alapján árajánlatot ad a termékek szállítására.

 

V. Szállítási feltételek

1. A Cu-Technik Kft. webáruházban megtalálható termékek szállítási határideje 8 munkanap. A raktáron levő megrendelt tételeket Eladó a szállítási határidőn belül a Vevő részére átadja vagy kiszállítja. Amennyiben egy termék nincs raktáron, Eladó a megrendelés visszaigazolásakor jelzi a várható elérhetőségi dátumot.
2. Vevő tudomásul veszi, hogy a termékekhez kapcsolódó szállítás a termékértékesítéstől elkülönülő szerződésnek minősül.
3. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a portálon megrendelt terméket átvette.
4. Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.
5. Részletes Szállítási feltételeinkről ezen a linken tájékozódhat.

 

VI. Árak, fizetési mód és fizetés

1. A Cu-Technik Kft. webáruházban a termékek nettó és az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai egyaránt fel vannak tüntetve.
2. Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Amennyiben a termék nincs készleten, a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, és minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
3. Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát. Az oldalon lévő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.
4. Eladó mint a Cu-Technik Kft. webáruház működtetője nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért szíves megértésüket kérjük!
5. A Cu-Technik Kft. webáruházban a Vevő választja ki a termék átvétel illetve a kiszállítás módját. A termék kiszállításának költsége a Szállítási feltételek menüpontban tekinthető meg. Az Eladó telephelyén történő termékátadás esetén a vételárat szállítási költség nem terheli. A termékek árának fizetési módját Vevő a portálon történő vásárlás során választja ki. Tájékoztatjuk, hogy vidékre történő kiszállítás esetén jelenleg csak előreutalással történő fizetési mód választható.
6. Regisztrált nagykereskedőink a szállítási és fizetési feltételekről történő előzetesen megállapodás szerint vásárolhatnak a portálon, függetlenül attól, hogy azon milyen szállítási és fizetési feltételek jelennek meg.
7. Vevő köteles a vételár megfizetésére választott fizetési mód szerint. A választott fizetési módtól csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles megfizetni az Eladónak az áru rendelkezésre bocsátásával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit.
8. Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg. Amennyiben Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron levő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől elállni.
9. A termék a vételár Eladó számlájára történő beérkezését követően is átvehető, amennyiben Vevő az előreutalással történő fizetési módot választja. Az előreutalással történő fizetéskor Eladó faxon vagy e-mailben számlamásolatot küld, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát Vevő a megrendelt termék(ek) kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a szerződéstől elállni.
10. Abban az esetben, ha Vevő budapesti kiszállítást kér és a vételárat készpénzzel vagy bankkártyával kívánja kiegyenlíteni, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg Eladónak vagy Eladó megbízottjának. Ha Vevő vidéki kiszállítást kér, jelenleg csak előreutalással tudjuk a megrendelést teljesíteni.

 

VII. A jótállás (garancia) és a szavatosság

1. Eladó mint Vállalkozás Magyarország területén az általa a fogyasztók számára értékesített termékekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:171-173. §-ai, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet valamint a jótállási jegyen feltüntetett tájékoztatás szerint vállal jótállást.
2. Eladó kijelenti, hogy nem vállal jótállást a termékek nem megfelelő beszerelése, üzemeltetése illetve karbantartása miatt felmerült hibákért.
3. A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül Eladó egyéb jótállást nem vállal. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő - így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését nem érinti.

 

VIII. A felelősség korlátozása

1. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget a Vevőnél bármilyen okból a termék beszerelése, használata során jelentkező következménykárokért. Az Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:
a) a webáruházban megjelenített termék elfogyása. Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
b) azokért a károkért, melyek a vevő által a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő adatszolgáltatásból fakadnak.
c) az internet használatával járó, annak során a Szállítótól függetlenül előforduló, hibákért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:
- bármilyen adat internet útján történő küldése és/vagy fogadása,
- bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza a portál zavartalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást,
- bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon,
- bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése,
- bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése,
- bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
d) Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
e) Vevő felelős a Cu-Technik Kft. webáruházhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Eladó semmilyen esetben nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármely olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
2. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a portálon történő megjelenítés időpontjától lép életbe.

 

IX. A viszonteladás kizárása

A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevő a portálon feltüntetett Általános Szerződési Feltételekkel kizárólag a saját használatra jogosult termékeket vásárolni, nem jogosult viszontértékesítési tevékenység folytatására.

 

X. A termék visszaszolgáltatása

1. Vevő az Eladóval kötött szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. Vevő az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.
2. Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaküldésének közvetlen költségét (ideértve a szállítást is). A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását. Ha az elállási jogát gyakorolja és a fent meghatározott határidőn belül és a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget - kivéve a szállítási költséget, mely külön szerződésnek minősül és már teljesítésre került - az Eladó az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek.
3. Vevő tudomásul veszi, hogy minden, a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
4. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. A vitás helyzetek elkerülése érdekében a visszaküldött csomag kibontásáról minden esetben video/képi felvételt készítünk. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy az áru visszaküldésével felmerülő postai költségek megfizetése minden esetben a vásárlót terhelik. Kérjük, hogy utánvéttel ne küldjön vissza csomagot, mert azt nem áll módunkban átvenni.
5. Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

 

XI. Adatvédelem

1. Eladó a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint jár el.

Részletes adatvédelmi tájékoztatónk ezen a linken található.

2. A Vevő által a portálon, a különböző menüpontok alatt megadott közlemények nem minősülnek titkosnak, és nem részesülnek a szellemi alkotásokat megillető jogi védelemben. E közlemények elküldésével a Vevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy azok kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon felhasználhatók. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, vagy a jelen oldalakról történő elküldése, átvitele vagy tárolása.

 

XII. Jognyilatkozat

1. A portál, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban szerzői jogi védelem alá tartozik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag Eladó jogosult.
2. A portál tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. A Cu-Technik Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

 

XIII. Egyéb

1. Jelen ÁSZF 2016. november 1. napján lép hatályba, s az I. pontban meghatározott alanyi és tárgyi körre nézve a jövőben kötelezően alkalmazandó.
2. Eladó fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatálybalépéskor Eladó hivatalos internetes oldalán (http://www.cu-technik.hu/) közzétételre kerül.