ÁSZF

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

Kedves Látogató!

 

Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy internetoldalaink használatával, a regisztrációval, illetve a szolgáltatásaink és termékeink megrendelésével, akár személyesen vagy online történik, a következő feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

Tisztelettel:

a Cu-Technik Kft.

 

 

Cu-Technik

Korlátolt Felelősségű Társaság

- 2314 Halásztelek belterület 3053/5 hrsz. -

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek fogalma; alanyi és tárgyi hatály
 2. Általános információk
 1. A Szerződés létrejötte, megrendelés
 2. Szállítási feltételek
 3. Árak, fizetési mód és fizetés
 1. A viszonteladás kizárása
 2. A termék visszaszolgáltatása, elállás
 3. Eladó általi felmondás szabályai
 1. Egyéb

 

 

 1. augusztus 3.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) fogalma; alanyi és tárgyi hatály

 

 1. Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Cu-Technik Kft. (2314 Halásztelek belterület 3053/5 hrsz a továbbiakban: Eladó, Bérbeadó), által forgalomba hozott termékek kereskedelmére és az általa nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

 

 1. Az ÁSZF tartalmazza a fent említett jogügyletekben érintett felek (az Eladó és a Vevő) lényeges jogait és kötelezettségeit. Ezen jogügyletekben egyébiránt – ideértve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is – a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, ezek közül is elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiak tekintendők irányadónak:

 

 

Az érintett felek jogviszonyára irányadóak továbbá a kereskedelemben kialakult általános és egyedi szakmai előírások és irányelvek, a kereskedelmi üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások, valamint az Eladó által saját tevékenységével összefüggésben alkalmazott szakmai protokollok.

 

 1. Eladó saját tevékenységének speciális jellegére és minőségbiztosítási szempontokra tekintettel, továbbá a későbbi jogviták megelőzése és lehetőség szerinti elkerülése érdekében úgy határozott, hogy a fentiekben körülírt szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyokra irányadó általános szabályokat előzetesen, a Vevők számára is megismerhető és előre hozzáférhető formában összeállítja és közzéteszi.

 

 1. A jelen ÁSZF alanyi hatálya kiterjed az Eladó mindazon ügyfeleire, vevőire, akikkel az Eladó és/vagy az általa foglalkoztatott munkatársak a forgalmazott termékekkel vagy a nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben – online vagy személyesen - kapcsolatba (jogviszonyba) kerülnek.

 

 1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed az Eladó által forgalomba hozott termékek kereskedelmére és az általa nyújtott minden szolgáltatásra, illetőleg az ezek kapcsán létrejött jogviszonyokra.

 

 

 

 1. Általános információk

 

 1. A jelen ÁSZF alkalmazójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

 

Cégnév:

Cu-Technik Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely (postacím):

2314 Halásztelek belterület 3053/5 hrsz

Cégjegyzékszám:

01-09-070877 (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószám:

10429192-2-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000085-64720006

Web:

https://cu-technik.hu>

www.cutechnik.hu

E-mail cím:

info@cutechnik.hu

 

 1. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik az általa nyújtott kereskedelmi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel.

 

III. A Cu-Technik Kft. kereskedelmi szolgáltatásai

 

 1. A Cu-Technik Kft. 1991-ben alakult; főtevékenysége fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme. Ezenfelül az Eladó az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

 1. termékértékesítés (webáruházban és személyesen az üzlethelyiségben);
 2. öntözőrendszer tervezés/kivitelezés/tanácsadás (e-mail útján vagy személyesen megrendelhető);
 3. eszközbérlés (kizárólag személyesen az üzlethelyiségben intézhető);
 4. eszközök szervize és karbantartása (e-mail útján vagy személyesen megrendelhető);

 

A jelen ÁSZF hatálya minden ebben a pontban rögzített szolgáltatásra kiterjed.

 1. 2. Vevő az Eladó által forgalmazott és a cutechnik.hu és a www.cu-technik.hu portálokon (továbbiakban „Cu-Technik Kft. webáruházvagy „webáruház”) található termékeket két módon vásárolhatja meg:
 2. a) személyesen, kiskereskedelmi forgalomban az Eladó üzlethelyiségeiben (online lásd Elérhetőségeink) és
 3. b) a Cu-Technik Kft. webáruházban (online).

Eladótól elektronikus úton, e-mailen vagy személyesen az üzlethelyiségben rendelhető meg az öntözőrendszer kivitelezés/tanácsadás szolgáltatása.

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó által forgalomba hozott termékeket vagy az Eladó szolgáltatásait megrendelők, illetve az alábbiak szerint megvásárolni kívánók (vevők) Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve Eladó kötelezettségeit és felelősségét.
 2. Vevő a Cu-Technik Kft. webáruházban a képernyőn megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen webáruházon keresztüli Általános Szerződési Feltételeket. A Jelen ÁSZF – személyes megrendelés esetére – az Eladó üzlethelyiségeiben a Vevők számára közvetlenül hozzáférhető módon kifüggesztésre kerül és megismerhető, így a jelen lévők között megkötött szerződés részéve válik.
 3. Eladó fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatálybalépéskor Eladó hivatalos internetes oldalán (http://www.cu-technik.hu/ és www.cutechnik.hu) közzétételre, az üzlethelyiségeiben pedig kifüggesztésre kerül.
 4. Az Eladó által forgalmazott termékekkel kapcsolatos további információk az Eladó hivatalos internetes oldalán (http://www.cu-technik.hu/ és www.cutechnik.hu) érhetők el.

 

 1. A Szerződés létrejötte, megrendelés

 

A – webáruházban történő megrendelés/vásárlás esetén

 1. A jelen dokumentum alapján elektronikus úton létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre. A szerződés és a vásárlás, megrendelés során keletkezett adattartalom digitális formában előállított vagy nyújtott adat tartós adathordozónak minősül az elektronikus levél és a papír is. A Szolgáltató megteszi az általánosan alkalmazott és általánosan elérhető műszaki védelmi intézkedéseket.
 2. Regisztráció:

A webshopon történő vásárláshoz a weboldalon történő előzetes regisztráció nem szükséges. Az előzetes regisztráció nélküli vásárlásra a regisztrációt követő vásárlásra irányadó szabályok vonatkoznak értelemszerűen.

 

Amennyiben magánszemélyként regisztrál, akkor a regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadnia:

 

A számla kiállításához szükségünk lesz a számlázási adataira is:

 

A regisztrációval a vásárló kijelenti, hogy cselekvőképes, a rendelés megtételére jogosult. A regisztráció során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és kezeljük. A rendelés során megadott adatai a szállító részére a kiszállítás érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra.

 

Amennyiben cégként regisztrál, akkor a regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadnia:

 

A számla kiállításához szükségünk lesz a számlázási adataira is:

 

 1. A webáruházban lévő termékeket (a továbbiakban „Termékek”) a webáruházon keresztül rendelheti meg. A "Kosárba" gomb, vásárló általi megnyomása után a termék a kosárba kerülnek.

 

A vásárló a válogatás befejezése után a Megrendelés leadása gombra kattintás után a megrendelés lezárásához szükséges oldalakra ugrik a rendszer, ahol a Kosár tartalma szerkeszthető, megadható a szállítási és fizetési mód, valamint a vásárláshoz szükséges adatok megadása, egyeztetése is itt történik. A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

 

A megrendelés folyamata egy Megrendelés leadása gombbal zárul, ahol a vásárlónak lehetősége van egyeztetni az adatokat, az ÁSZF elfogadásával elküldeni a megrendelést, vagy elállni az ügylettől. A megrendeléssel a vásárló elfogadja a Szolgáltató által a webáruház felületén közzétett termékekre vonatkozó ajánlatát.

 

A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja. A megrendelés rögzítéséről és a szállítás várható időpontjáról 72 órán belül e-mailben tájékoztatást („visszaigazolás”) küldünk.  Rendelése ezen visszaigazolással válik véglegessé, azaz a Szolgáltató ezen visszaigazolással – és adott esetben a vételár előzetes megfizetésével - válik kötelezetté a Termék leszállítására. A visszaigazolásban nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében a jelen ÁSZF szabályai irányadók, azaz az ÁSZF maradéktalanul a vásárló és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. A Szolgáltató, mint eladó a jelen ÁSZF feltételeitől kizárólag írásban tér el. A visszaigazolás és a jelen ÁSZF feltételei közötti eltérés esetén a visszaigazolásban foglalt feltételek az irányadók.

 

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása kizárólag hétköznapokon történik.

 

Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseit, a "Kapcsolat" menüpont alatt lévő e-mail címen tegye fel.

 1. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában rögzített feltételekkel vállalja teljesíteni az adásvételt. Az Eladó és a Vevő (a továbbiakban együttesen: „felek”, bármelyikük külön: „fél”) között a teljesítésre vonatkozó kötelezettség az Eladó részéről – a Vevő megrendeléséről - küldött visszaigazolással jön létre. Amennyiben a Vevő a visszaigazolás tartalmával bármilyen okból kifolyólag nem ért egyet, úgy azt írásbeli nyilatkozatban (elektronikus úton az info@cutechnik.hu e-mail címen) kifogásolhatja 24 órán belül (nyilatkozattétel).

A nyilatkozattétel elmulasztása a Vevő részéről a visszaigazolás elfogadását, azaz a visszaigazolásban rögzített feltételek szerinti adásvételi szerződés létrejöttét jelenti.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a webáruházban bármilyen technikai okból tévesen megjelenő árakat legkésőbb a megrendelés visszaigazolásban helyesbítse.

 1. 5. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló elektronikus levelezési címen teheti meg a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül.
 2. 6. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkezik, úgy adott esetben a Cu-Technik Kft. webáruházban végrehajtott megrendelést követően az Eladó munkatársa által telefonon történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és Eladó között szóban kötött adásvételi illetve szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.
 3. Vevőnek lehetősége van elektronikus úton (e-mailben: pl. info@cutechnik.hu) megrendelni az Eladó „öntözőrendszer tervezés/kivitelezés/tanácsadás” szolgáltatását. Ennek keretében a Cu-Technik Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja:

A „szereld magad rendszer” keretein belül a Vevő által beküldött rajz vagy felmérés alapján az Eladó előzetes árajánlatot készít a Vevő részére, az öntözőrendszere megvalósítására. Igény esetén az Eladó szakemberei személyesen kimennek a Vevő által megadott helyszínre és maguk végzik el a felmérést. Budapest területén belül az Eladó szakemberei általi személyes felmérés díja 2.000.- Ft, máshol egyedi árajánlat alapján történik.

 

E-mailes vagy személyes megrendelésében a Vevő köteles jelezni, hogy az ajánlat alapján a kivitelezést maga kívánja elvégezni vagy azt az Eladótól rendeli meg.

 

A Vevő által megküldött rajzok, felmérések vagy egyéb megrendelés beérkezését követően az Eladó 7 napon belül írásban vagy telefonon visszaigazolja azok beérkezését és árajánlatot ad a Vevő részére. Eladó árajánlat adására nem köteles, azt bármilyen okból – akár indoklás nélkül is - megtagadhatja. Ebben az esetben a felek között szerződés nem jön létre.

 

Az Eladó árajánlatának bármilyen formában (személyes, telefonos, e-mailben) történő elfogadásával jön létre a megrendelés (szerződés), az árajánlatban foglalt tartalommal.

 

Személyes felmérés esetén az Eladó, a felmérést követően legkésőbb 7 napon belül vállalja az árajánlat elküldését, majd az ajánlat elfogadása esetén, további 7 napon belül vállalja az általa elkészített tervek személyes bemutatását az Eladó üzlethelyiségében. Eladó nem felel a teljesítése késedelméért abban az esetben, ha arra a Vevőnek felróható okból kerül sor (például: szükséges dokumentumok átadásának késedelme/elmulasztása).

 

Az öntözőrendszer tervezését és tanácsadást az Eladó ingyenesen vállalja abban az esetben, ha a Vevő megrendeli az Eladótól az öntözőrendszer kivitelezését, ellenkező esetben az Eladó jogosult a tervezés és tanácsadás árát a Vevő felé kiszámlázni.

 

Az Eladó által elkészített tervekre az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal abban az esetben, ha a kivitelezést a Vevő végzi. Vevő tehát kizárólag saját felelősségére valósíthatja meg saját maga a terveket. Abban az esetben, ha a Vevő a kivitelezést az Eladótól rendeli meg, akkor az Eladó, az általa elvégzett munkákra a hatályos és irányadó jogszabályok szerinti szavatosságot és jótállást vállal (amennyiben azt a jogszabály kifejezetten előírja).

 

Eladó jogosult a teljesítést felfüggeszteni vagy a megrendelést utólagosan visszautasítani abban az esetben, ha a Vevő az együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi. Súlyos kötelezettségszegésnek tekinthető többek között, de nem kizárólagosan a téves, valótlan információk szolgáltatása, releváns információk visszatartása, elhallgatásan nem átadása vagy az Eladói teljesítés bármilyen egyéb okból történő felróható megnehezítése. Eladó továbbá semmilyen felelősséget nem vállal a kivitelezés - Vevőnek felróható okból keletkező – hibáiból (pl.: téves információk szolgáltatása).

 

Vevő a megrendelést, annak Eladó általi elfogadása után csak lemondási díj fejében mondhatja le. Az Eladó jogosult a lemondás következtében felmerülő lemondási díjat meghaladó igazolt költségeit a Megrendelőnek kiszámlázni. A lemondási díj mértéke: a megrendelt áru/szolgáltatás értékének 10 %-a.

 

 1. Eladó szervíz és karbantartási szolgáltatása e-mail útján is megrendelhető az info@cutechnik.hu e-mail címen, a termék pontos megjelölésével, melyre az Eladó 7 napon belül e-mailben válaszol. A szerviz és karbantartás megrendelésére és menetére vonatkozó további szabályokat a jelen ÁSZF IV.B.4. pontja tartalmazza, amelyben foglaltak az e-mailes megrendelésre is mindenben irányadóak.

 

B – Személyes megrendelés/vásárlás esetén

 

Az Eladó az üzlethelyiségében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

 1. termékek értékesítése
 2. öntözőrendszer tervezés/kivitelezés/tanácsadás
 3. eszközbérlés
 4. szerviz/karbantartás

 

 1. Termékek értékesítése

 

 1. A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról az Eladó honlapja és az üzlethelyiségben kérhető gyártói katalógus tartalmaz tájékoztatást, amelyekben feltüntetésre kerül a termék neve, leírása, valamint a termék fotója. A megjelenített képek illusztrációk, azok eltérhetnek a valóságostól. Az Eladó nem vállal felelősséget az illusztráció és a termék tényleges kinézete miatti eltérés tekintetében. Az üzlethelyiségben történő vásárlás előtt a termék – amennyiben raktáron van – megtekinthető.

 

 1. Az Eladó tájékoztatást ad a Vevőnek az adásvétel tárgyát képező termék műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját tevékenysége, illetve szokásai ismeretében maga választja ki az adott terméket, ezért az Eladó nem vállal felelősséget az üzemeltetéshez szükséges kapcsolat létrehozásáért, az üzemeltetés esetleges problémáiért (az Eladói hibás teljesítés esetét leszámítva).

 

 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az adásvétel teljesítése során minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.

 

 1. A termékértékesítéssel összefüggésben adásvételi szerződés jelenlévők között az Eladó üzlethelyiségében köthető meg. Az adásvételi szerződés szóban és/vagy ráutaló magatartással jön létre a termékre vonatkozó vételi szándék kifejezésével és az Eladó által ismertetett vételár elfogadásával.

 

 1. Eladó a vállalkozásnak minősülő Vevővel írásbeli adásvételi szerződést vagy rendszeres megrendelésekre adásvételi keretszerződést is köthet, mely jogügyletre az adott írásbeli szerződés rendelkezései maradéktalanul irányadók, a jelen ÁSZF rendelkezései mellett.

 

 1. Öntözőrendszer tervezés/kivitelezés/tanácsadás

 

Az Öntözőrendszer tervezés/kivitelezés/tanácsadás szolgáltatás megrendelhető személyesen az Eladó üzlethelyiségében is, mely esetben a felek között a szerződés az Eladó árajánlatának Vevő általi elfogadásával jön létre. Egyebekben erre a jogviszonyra a fenti IV.A.7. pontban részletesen kifejtettek mindenben irányadóak, a személyes megrendelésből fakadó értelemszerű eltérésekkel.

 

 1. Eszközbérlés

 

 1. Az Eladó külön erre irányuló írásbeli bérleti szerződéssel a tulajdonát képező, rendelkezése alatt álló eszközöket, meghatározott időtartamra a Vevő, mint Bérlő használatába adja. A felek közötti bérleti szerződés tehát írásban jön létre, a bérleti szerződésben, valamint a jelen ÁSZF vonatkozó részeiben rögzített tartalommal.

 

 1. Bérleti jogviszony esetén az Eladó vállalja, hogy a Bérlő ilyen irányú kifejezett kérése esetén, részére kezelési és karbantartási oktatást ad az adott gépre vonatkozóan, még annak használatba vétele előtt. A bérleti jogviszony keretében a bérlet tárgyát képező gépet kizárólag képesítéssel, illetve az adott gép kezeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező személy kezelheti, akiért a Bérlő felelősséget vállal.

 

 1. A Bérlő kaució megfizetésére köteles, melynek megfizetését/átvételét az írásbeli bérleti szerződés igazolja. A kaució mértékét a felek az írásbeli szerződésben rögzítik. Eladó, mint Bérbeadó a kauciót kizárólag abban az esetben használhatja fel, amennyiben a Bérlő valamely, általa fizetendő összeg kifizetésével késedelembe esik, vagy kárt okoz a bérlet eszközben vagy abban olyan átalakítást végez, amelyet a Bérbeadó nem engedélyezett számára. A szerződés megszűnése esetén a felek egyeztetése alapján a kaució beszámításra kerül a fennmaradó bérleti díjba vagy a fel nem használt kaució a szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) napon belül kamatmentesen visszajár a Bérlő részére, amennyiben Bérlő valamennyi tartozását rendezte, s az eszközt az átvételkori állapotban szolgáltatja vissza Bérbeadó (Eladó) részére.

 

 1. A bérleti díjat a Bérlő a bérleti időtartam lejártakor – a bérelt eszköz visszaszolgáltatásakor – köteles a Bérbeadó részére megfizetni, a Bérbeadó erre vonatkozó számlája alapján. Bérlő a bérleti szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jogviszony fennállása alatt a számlázási időszak 24 (huszonnégy) órás ciklusonként számítandó. Bérbeadó bérleti díjakat munkanaponként számítja fel, valamint minden hétvége 1 napként kerül felszámításra (kiszámlázásra).

 

 1. Szerviz/karbantartás

 

 1. A szervizszolgáltatási szerződés hatálya a Vevő, mint Megrendelő tulajdonát képező eszköz műszaki hibáinak felmérésére, szakszerű javítására, ezek megszüntetéséhez esetlegesen szükséges alkatrész biztosítására, a megfelelő műszaki állapot megőrzéséhez szükséges szervizek ellátására, garanciális időszakon belül és azon túl, valamint a garanciális elszámolhatóság körébe nem tartozó szolgáltatás elvégzésére terjed ki.

 

 1. Az Eladó a Megrendelőtől érkező eseti hiba és/vagy szervizigény bejelentése után megkezdi a hiba és az anyagidény felmérését a terméknek az Eladó üzlethelyiségében/szervizében történő rendelkezésre bocsátását követően 5 munkanapon belül. Megrendelő írásos megrendelést az Eladó elektronikus levelezési címére is jogosult küldeni, a honlapon közzétett árajánlat alapján. Erre az esetre (e-mailes megrendelés) is a jelen 4)-es pont alpontjainak rendelkezései mindenben irányadók.

 

 1. Az Eladó a termék átvételéről átvételi lapot állít ki, amelyben rögzíti az eszköz specifikációit és a bejelentett hibá(ka)t. Az Eladó vállalja a szervizében (1106 Budapest, Tarkarét utca 2. b.) állapotfelmérés elvégzését, az alkatrészigény megállapítása mellett, majd az állapotfelmérés és alkatrészigény megállapítását követően a beszerzésre, a tervezett szolgáltatási munkaórára, és a hibafeltárásra vonatkozóan javítási munkalapot készít a termék átvételét követő 5 munkanapon belül, melyet követően elkészíti az árajánlatot. A hibafeltárás befejezéséről az Eladó értesíti a Megrendelőt, ezzel egyidejűleg pedig továbbítja részére a javításra vonatkozó árajánlatát. Ennek Megrendelő általi elfogadása esetén jön létre a megrendelés (szerződés) az ezekben foglalt tartalommal. Megrendelés hiányában a felhasznált anyagot és a hibafeltárási munkaórát az Eladó a kiállított munkalapon igazolja a Megrendelő vagy felelős megbízottja részére és azokat jogosult a Megrendelő részére kiszámlázni.

 

 1. Az Eladó a megrendelésben foglaltak szerint - a saját üzlethelyiségében vagy szervizében - vállalja az eszköz javítását, szervizelését, majd a munkálatok befejezését követően a Megrendelő részére az eszköz üzemképes, munkavégzésre alkalmas állapotban való átadását. Az Eladó az üzemképesség vagy üzemképtelenség állapotát munkalapon rögzíti.

 

 1. Az Eladó a javítást követően munkalapot állít ki a Megrendelő vagy felelős megbízottja részére, a javított eszköz adatainak, a munkavégzés típusának, a felhasznált alkatrész, szervizanyag és a munkavégzés, munkaidő, valamint kiszállás igényének rögzítése mellett.

 

 1. Az Eladó vállalja a munkalapon igazolt tételekről, a szerződésben rögzítettek alapján a számla kiállítását, és annak a Megrendelő részére való átadását, megküldését.

 

 1. Megrendelő vállalja az eszköz hibájának Eladó részére történő bejelentését, a javításra szoruló eszköz szervizbe történő elszállítását és rendelkezésre bocsátását, valamint a kapcsolattartó személy meghatározását. A szerviz szakszerűségének biztosítása érdekében a Megrendelő a gépet lemosva, letisztítva köteles az Eladónak átadni, ellenkező esetben az Eladó erre vonatkozó szolgáltatási díjat jogosult felszámolni.

 

 1. Megrendelő vagy felelős megbízottja vállalja az eseti munkavégzés után a munkalap leigazolását, személyesen vagy elektronikus módon való átvételét, melyen jogosult feltüntetni megjegyzéseit, észrevételeit az eszköz, illetve a javítás körülményeivel kapcsolatban. Megjegyzés, észrevétel hiányában a munkalapon feltüntetett adatok elfogadottnak tekintendők. Megrendelő az aláírtan igazolt, avagy a részére elektronikus módon megküldött munkalapot minden esetben elismeri a munkavégzés és a számlakészítés alapjául. Az ezen kiállított adatokkal a szolgáltatási számla értékét az Eladó részére a rögzített fizetési határidő betartásával a Megrendelő megtéríti

 

 1. Eladó, a szervízszolgáltatáson kívül – kizárólag külön egyedi írásbeli szerződés (megrendelés) alapján – vízkezelő rendszer időszakos karbantartását is vállalja. A karbantartásra vonatkozó részletszabályokat (szolgáltatás tartalma, díjazás, megszüntetés szabályai stb.) az egyedi, erre vonatkozó írásbeli szerződés tartalmazza, azonban az abban nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF rendelkezései is irányadók.

 

 1. Munkalapra vonatkozó rendelkezések:

 

 

 

A hibafelmérés nettó óradíja a munkalapon kerül feltüntetésre. Az Eladó az óradíj és a ténylegesen feltárásra fordított idő alapulvételével állapítja meg az átvizsgálás munkadíját, amely nem lehet kevesebb fél óra munkadíjnak megfelelő összegnél.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szervizelés - megrendelés hiányában történő - elmaradása esetén -, a hibafeltárásra átadott eszközt az Eladó szétszerelt, munkavégzésre alkalmatlan állapotban szolgáltatja vissza részére, ugyanis a javításra átvett állapotban való visszaadása a felmérés elvégzése következtében nem lehetséges. Megrendelő továbbá tudomásul veszi azt is, hogy a berendezés ilyen (meghibásodott) állapotban a biztonságos munkavégzésre alkalmatlan.

 

 

 

 

Amennyiben a Bérlő a fenti határidőn belül nem jelentkezik a javításra átvett eszközért, az Eladó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) jogalap nélküli birtoklásra irányadó szabályai szerint eljárni, különös tekintettel a Ptk. 5:12. §-ra. Eszerint, ha a jogosult (Megrendelő) a dolgot megfelelő határidő alatt nem szállítja el, és annak máshol való elhelyezése aránytalan nehézséggel vagy a költségek előlegezésével járna, a jogalap nélküli birtokos (jelen esetben az Eladó) a dolgot értékesítheti vagy felhasználhatja. Az értékesítésből befolyt összeg vagy a felhasznált dolog ellenértéke a Megrendelőt illeti meg, azonban ezen pénzösszegbe az Eladó jogosult beszámítani a Megrendelővel szemben fennálló, ki nem elégített követelését (pl. szervizszolgáltatás számlával igazolt ellenértéke, a dolog értékesítése során felmerülő többletköltségek).

Eladó a termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az eszköz tárolásának költségeit a Megrendelő felé kiszámlázni.

 

Megrendelő a munkalap aláírásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elszállításra megadott határidő lejárta után az eszköz tárolása/máshol való elhelyezése aránytalan nehézséggel és a költségek előlegezésével járna az Eladó számára.

 

Megrendelő a munkalap aláírásával továbbá tudomásul veszi azt is, hogy amennyiben az adott eszköz belátható határidőn belül nem értékesíthető, illetve abban az esetben is, ha az eszköz értékesítésével kapcsolatos költségek előreláthatólag meghaladnák az értékesítéssel elérhető vételárat, az Eladó jogosult az eszközt – a Megrendelő költségén – hulladéktelepre elszállítani vagy megsemmisíteni/megsemmisíttetni. Amennyiben az Eszköz (vagy annak bármely alkatrésze) veszélyes hulladéknak minősül, a Megrendelőt terhelik az annak speciális kezelésével, megsemmisítésével járó többletköltségek is.

 

 1. Szállítási feltételek

 

 1. A jelen V. pont alpontjaiban rögzített szállítási feltételek – ettől eltérő megjelölés hiányában - irányadóak, mind a Cu-Technik Kft. webáruházban, mind az e-mailben és mind a személyesen az üzlethelyiségben megvásárolt termékek/szolgáltatások szállítására.

 

 1. A megrendelési folyamat során a Vevő választhat az alábbi átvételi/szállítási módok közül:

 

-           személyes átvétel az Eladó üzlethelyiségében (cím: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.);

-           házhozszállítás az Eladó által, egyedi ajánlat alapján;

-           futárszolgálat igénybevételével.

 

A házhozszállítás és futárszolgálat díját a megrendelés véglegesítésekor az Eladó külön feltünteti.

 

Külföldi címre történő megrendelés kézbesítés egyedi díjszabás szerint történik, melyről vállalkozó egyedi módon tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót.

 

 1. Az Eladó a visszaigazolás szerint értékesíteni kívánt árut, amennyiben az raktárkészleten nincsen, akkor a Vevő értesítése mellett (az áru várható beérkezéséről) az árut annak gyártójától/forgalmazójától megrendeli és a saját raktárába szállíttatja azt. Eladó az áru beérkezésekor értesíti a vevőt.

 

 1. Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, akkor az Eladó annak átadását 8 munkanapon belül vállalja bármelyik átvételi mód igénybevétele esetén. Eladó a termék kiszállításának várható időpontjáról előzetesen tájékoztatja a vevőt.

 

 1. A megrendelt termékek mennyiségi és minőségi megvizsgálása a teljesítés helyén történik meg. Vevő az áru mennyiségét és minőségét tételesen köteles ellenőrizni az átvételkor. Az áru kifogás nélküli átvétele után az Eladó utólagosan, a szállítási sérülésekből adódó reklamációt nem fogad el.

 

 1. Vevő köteles megfelelő személyt biztosítania az áru átvételére (cég vevő esetén: cégjegyzésre jogosult tisztségviselő, megfelelő meghatalmazott, vevő fuvarozója, stb.). Az áru átvételére megjelent személy köteles az Eladónak igazolnia az áru átvételére való jogosultságát. Felek e körben rögzítik, hogy amennyiben a számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen az átvétel igazolásánál a Vevő vagy meghatalmazottja aláírása elhelyezésre kerül, úgy az árukat a vevő részére leszállítottnak tekintik.

 

 1. Amennyiben a Vevő a megrendelt árut nem veszi át a teljesítés idejéről történt értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül, úgy késedelembe esik. Ez esetben a Szolgáltató jogosult az aktuális árlistája szerinti raktározási költséget felszámítani, valamint 15 napot meghaladó késedelem esetén a teljesítéstől elállni, mely esetben Vevő köteles az Eladónál felmerült valamennyi költséget és kárt a Szolgáltató felhívására megfizetni. Elállás esetében a Szolgáltató jogosult a vevő által fizetett foglalót megtartani, illetőleg a kapott előlegből a felmerült költségeit/kárát kielégíteni.

 

 1. Az áruk vevő, vagy vevő fuvarozója/képviselője (közreműködője) részére történő átadásával a kárveszély átszáll a Vevőre.

 

 1. Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.

 

 1. Eladó a leszállított áruk feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruk felett rendelkezni (pl. továbbértékesítés, beépítés stb.) kizárólag a teljes vételár megfizetését követően jogosult.

 

 1. A felek jogviszonyának fennállása alatt a Vevő által, az ügyletkötés kapcsán megadott adatokban történt változásokat annak bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 3 (három) napon belül haladéktalanul köteles az Eladónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, illetve az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért az Eladó felelősséget nem vállal.

 

 1. Bérleti jogviszony esetében, az írásbeli bérleti szerződés, a bérlet tárgyát képező eszköz átadás-átvételét rögzíti. A bérleti szerződésből megállapítható, hogy a felek közötti bérleti jogviszony milyen lényeges tartalmi elemekkel jött létre (ld.: átadás/szállítás), valamint utal a bérbe vett eszköz műszaki állapotára is.

 

Bérlő a bérelt munkagépet főszabály szerint az Eladó (bérbeadó) üzlethelyiségében veheti át. A Bérlő külön kérelme esetén a bérlet tárgyát képező eszközt az Eladó, a Bérlő költségén, az általa megjelölt helyszínre szállíttatja.

 

Bérlő feltétlen felelősséget vállal a bérelt eszközért, annak átvételétől kezdődően az Eladó székhelyén történő, hibamentes visszaadásáig. Amennyiben a Bérlő az eszközt, nem hiba- vagy sérülésmentes állapotban szolgáltatja vissza, esetleg bármely tartozéka vagy bármely dokumentum hiányzik, úgy a Bérlő köteles megtéríteni az okozott kárt, az Eladó által kiállított számla ellenében.

 

 1. Árak, fizetési mód és fizetés

 

 1. 1. A Cu-Technik Kft. webáruházban. valamint termékkatalógusában a termékek nettó és az általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai egyaránt fel vannak tüntetve. Az Eladó többi szolgáltatásainak árait az egyedi ügyletben adott árajánlat tartalmazza. Vevő kötelezettsége az Eladó aktuális árainak megismerése az ajánlatkérés/megrendelés előtt.
 2. Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a webáruházban található anyagokat vagy a bennük feltüntetett termékeket és árakat. Amennyiben a termék nincs készleten, a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, és minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
 3. Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát.
 4. Eladó, mint a webáruház működtetője nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére. Az árlistákban előforduló esetleges hibákért szíves megértésüket kérjük!

 

 1. A Cu-Technik Kft. webáruházban a Vevő választja ki a termék átvétel, illetve a kiszállítás módját. A megrendelt terméknek a szállítása díjmentes, az Eladó üzlethelyiségében történő átvétel esetén. A házhozszállítás és futárszolgálat díját a megrendelés véglegesítésekor a Szolgáltató a weboldalon külön feltünteti, illetve személyes értékesítéskor szóban közli.

 

 1. Választható fizetési módok:

 

 

Külföldi címre történő megrendelés kézbesítés egyedi díjszabás szerint történik, melyről vállalkozó egyedi módon tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót.

 

Felek az adásvétel tárgyát képező termék vételárát, a Vevő által megrendelt szolgáltatás díját vagy a bérleti díjat, illetve ezek fizetésének módját az árajánlatban, megrendelés visszaigazolásban, számlában, munkalapon vagy egyéb megállapodásban rögzítik. A jogügyletet a felek a megállapodásuk szerinti pénznemben, de főszabály szerint a mindenkori magyar fizetőeszköznek megfelelő pénznemben kötik egymással, a vételárat bruttó (nettó vételár ÁFÁ-val növelt értéke) összegben határozzák meg.

 

 1. Regisztrált nagykereskedőink, céges szerződéses partnereink a szállítási és fizetési feltételekről történő előzetesen megállapodás szerint vásárolhatnak a portálon, illetve üzlethelyiségünkben, a külön megállapodásunkban rögzített feltételekkel.

 

 1. Vevő köteles a vételár megfizetésére választott fizetési mód szerint. A választott fizetési módtól csak az Eladó előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát Vevő nem tudja megfizetni, vagy az áru az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles megfizetni az Eladónak az áru rendelkezésre bocsátásával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit.
 2. Az Eladó telephelyén (üzletében) történő személyes termék átvétel esetén a Vevő az árat a termék átvételével egyidejűleg is megfizetheti. Amennyiben Vevő a terméket az egyeztetett időpontig, ennek hiányában a megrendeléskor raktáron levő státuszú terméket a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől elállni.

A termék megvásárlásával kapcsolatban minden esetben számla kerül kiállításra. Az Eladó a Vevő számára az üzlethelyiségében készpénz-, illetve bankkártyás fizetésre biztosít lehetőséget, amelytől a szerződő felek külön megállapodás alapján eltérhetnek. Felek eltérő megállapodása hiányában, az áruk teljes vételárának megfizetése a megrendeléssel egyidejűleg esedékes. Az Eladó mindaddig megtagadhatja az áru(k)nak Vevő részére történő átadását, amíg a vételár maradéktalanul kiegyenlítésre nem kerül.

 1. A termék, a vételár Eladó számlájára történő beérkezését követően is átvehető, amennyiben Vevő az előreutalással történő fizetési módot választja. Az előreutalással történő fizetéskor Eladó e-mailben számlamásolatot küld vagy személyes megrendelés esetén átad, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát Vevő a megrendelt termék(ek) kézhezvételekor kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határideje lejártáig nem érkezik be Eladó számlájára, Eladó jogosult a szerződéstől elállni.

 

 1. Abban az esetben, ha Vevő kiszállítást kér és a vételárat készpénzzel vagy bankkártyával kívánja kiegyenlíteni, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg Eladónak vagy Eladó megbízottjának.

 

 1. A banki átutalás költsége a Vevőt terheli. Banki átutalás esetén az Eladó azon összeget ismeri el teljesítésként, mely a számlavezető bankja által a bankszámláján jóváírásra került.

 

 1. Vevő az Eladónak fizetendő vételárral szemben semmilyen követelésének/igényének beszámítására nem jogosult.

 

 1. Eszközbérlés esetében a fizetési módokat és a fizetési feltételeket az egyedi írásbeli szerződés tartalmazza.

 

 1. 15. Átutalásos fizetési mód esetén az átutalási határidő általánosan a számla kiállítási dátumától számított 8 (nyolc) nap. Fizetési késelem esetén, amennyiben az a Vevő érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza, az Eladó, fogyasztó Vevő esetén a Ptk. 6:48. § (1) bekezdése, vállalkozás Vevő esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot számíthat fel.

 

Ezen felül – ha a követelése érvényesítését a jog által biztosított lehetőségek igénybevételével kell biztosítania – az Eladó jogosult a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti mértékű behajtási költségátalányt, valamint a Vevő lejárt tartozásának érvényesítése során felmerült valamennyi költséget (pl. ügyvédi munkadíj 30.000.- Ft + ÁFA/óra áron) követelni a Vevőtől.

 

Az Eladó jogosult megtagadni a Vevő kiszolgálását, amennyiben a Vevőnek tartozása áll fenn irányába.

 

 1. Az értékesített eszköz vonatkozásában a tulajdonjogát az Eladó a teljes vételár megfizetéséig fenntartja, a tulajdonjog csak a teljes vételár megfizetését követően száll át a Vevőre. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruk felett rendelkezni (pl. értékesítés, beépítés, stb.) kizárólag a teljes vételár megfizetését követően jogosult.

 

 1. A számlával kapcsolatos kifogásait a Vevő kizárólag írásban teheti meg. Az Eladó az eszköz Magyarországra történő beérkezéséig fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártói árváltoztatás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy illetékváltozás, stb.). Vevő a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát tudomásul veszi.

 

 1. A Szervízszolgáltatás esetében a Vevő, mint Megrendelő a szerződő felek között létrejött egyedi szerződés (árajánlat, munkalap), valamint az annak alapján kiállított számla szerint köteles a szolgáltatás ellenértékét – szervizszolgáltatás díja, anyagköltség, hibafeltárás munkadíja, stb. – az Eladó részére megfizetni, a fentiek szerinti fizetési módok valamelyikének igénybevételével.

 

Az Eladó a Megrendelő esetleges fizetési késedelmének időtartama alatt a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni nem köteles, a javításra átvett munkagépet a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséig visszatarthatja. A Megrendelő - késedelembe esését követően történő - kifizetéseiből elsődlegesen a felmerült késedelmi kamat kerül elszámolásra, majd a fennmaradó összeg képezi a szolgáltatás ellenértékét, vagy annak egy részét.

 

VII. A jótállás (garancia) és a szavatosság

 

 1. Eladó mint Vállalkozás Magyarország területén az általa a fogyasztók számára értékesített termékekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:171-173. §-ai, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a jótállási jegyen feltüntetett tájékoztatás szerint vállal jótállást.

 

Fogyasztónak minősülő vásárlókra irányadó jótállási és szavatossági szabályokat a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében olvashatják.

 

Vevő az általa megvásárolni kívánt áru ellenértékének megfizetésével igazolja, hogy ezen szabályokról, különösen a jogszabályi határidőkről, az Eladótól a termék megvásárlása során tájékoztatást kapott, a Vevő a termék kiszolgálásakor a hozzá tartozó használati útmutatót és jótállási jegyet kézhez kapta. A jótállási jegy átadásának elmaradása esetén a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat (számla) bemutatásával is érvényesíthetőek.

 

Az Eladó garantálja, hogy a felmerülő jótállási/szavatossági problémákat a gyártó vagy a termék importőre felé továbbítja. Amennyiben az Eladónak módjában áll, akkor a hibás terméket, annak bevizsgálását követően kijavítja vagy kicseréli.

 

 1. Az Eladó szavatol azért, hogy az általa forgalmazott termékek minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak. Amennyiben a termék valamilyen okból az előírásoktól eltér, akkor a Vevő köteles azt az Eladó felé az áru átvételét követően haladéktalanul jelezni, annak érdekében, hogy az Eladó a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

 

 1. 3. Vevőt a jótállási és szavatossági jogok a termékek átvételétől illetik meg, azok gyakorlására azonban kizárólag a termékek vételárának teljes megfizetését, azaz a tulajdonjog megszerzését követően jogosult.

 

 1. Az Eladót a Vevő által más forgalmazótól vásárolt, de általa is kínált áruk vonatkozásában jótállási és szavatossági kötelezettség nem terheli, ezen termékek garanciális javítására nem köteles, azok jótállási időn belül történő szervizelését az Eladó térítés (számla) ellenében vállalja.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy olyan berendezéseknél, amelyek tekintetében a gyártó nyilatkozik a jótállási és szavatossági jogok/kötelezettségek átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben köteles érvényesíteni.

 

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó jótállási, illetve kellék- és termékszavatossági kötelezettsége nem terjed ki olyan termékekre, amelyek meghibásodását a vonatkozó magyar jogszabályok szerint előírt határidőn túl jelentenek be, továbbá azokra a termékekre sem, amelyeknek meghibásodása a Vevő felróható magatartására vezethető vissza – ideértve a következő pontban felsorolt eseteket is – vagy az előállt hibák a termék rendes elhasználódásának körébe tartoznak.

 

 1. A nem rendeltetésszerű használat, a megvásárolt alkatrésznek nem az Eladó vagy más szakszerviz által, számlával igazolt módon történő beszerelése, javítása, avagy átalakítása, a szakszerűtlen üzemeltetés, a karbantartás hiánya, a szándékos vagy súlyos gondatlan rongálás a jótállási/szavatossági jogosultság elvesztését vonja maga után. A jótállás kizárólag az értékesített alkatrészre vagy a beépítéssel együtt értékesített egység árára vonatkozik, és nem terjed ki az abból adódó vélt vagy valós meghibásodásokra, állásidőre, javítás idejére bérelt eszköz költségeinek megtérítésére.

 

 1. A jótállási, szavatossági kötelezettség megállapításának menete:

 

 1. Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja az általa hibásnak vélt árut;

 

 1. amennyiben az Eladó gyártói felhatalmazással rendelkezik a hiba elbírálására, úgy dönt a javítási kötelezettsége tárgyában;

 

 1. amennyiben az Eladó gyártói felhatalmazással nem rendelkezik a hiba feltárására és kijavítására, úgy az árut a gyártónak, forgalmazónak visszajuttattja a vizsgálat elvégzésére;

 

 1. amennyiben a hibafeltárás alátámasztja annak tényét, hogy az áru hibás volta miatt az Eladó jótállási, szavatossági kötelezettsége fennáll, a termék hibáját kijavítja, a terméket kicseréli vagy az ellenértékét visszatéríti.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy egyes – előre meghatározott – eszközök esetében az Eladó kizárólag abban az esetben biztosít cserét, ha annak üzembe helyezését, illetve abba alkatrész beszerelését az Eladó szakszervize végzi, avagy a beépítésnél igazolhatóan jelen van, annak érdekében, hogy a beépítés körülményeiből eredő esetleges hibák kizárásra kerülhessenek.

 

A szavatossági jogokkal kapcsolatos Eladói teljesítés körében nem tekinthető az Eladó késedelmének, ha a megvásárolni kívánt áru gyártója/importőre nem vagy csak késedelmesen tudja leszállítani az árukat az Eladó részére, illetőleg, ha vis maior (felek érdekkörén kívül felmerülő, előre nem látható olyan körülmény, melynek elhárítására önhibájukon kívül nem képesek) lép fel.

 

 1. Eladó kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a termékek nem megfelelő beszerelése, üzemeltetése illetve karbantartása, valamint a rendes elhasználódás miatt felmerült hibákért.

 

 1. A szervízszolgáltatással kapcsolatos jótállási szabályok:

 

 

 

 

 

 

 

 1. A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül Eladó egyéb jótállást nem vállal. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését nem érinti.

 

VIII. A felelősség korlátozása

 

 1. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget a Vevőnél bármilyen okból a termék beszerelése, használata során jelentkező következménykárokért. Az Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:
 2. a) a webáruházban megjelenített termék elfogyása. Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
 3. b) azokért a károkért, melyek a vevő által a regisztráció során nem a valóságnak megfelelő adatszolgáltatásból fakadnak.
 4. c) az internet használatával járó, annak során a Szállítótól függetlenül előforduló, hibákért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:
 1. d) Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
 2. e) Vevő felelős a Cu-Technik Kft. webáruházhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Eladó semmilyen esetben nem vonható felelősségre vis maior esetén vagy bármely olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

 

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a közzététel időpontjától lép életbe.

 

 1. A viszonteladás kizárása

 

A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevő az Eladótól kizárólag a saját használatra jogosult termékeket vásárolni, nem jogosult viszontértékesítési tevékenység folytatására.

 

 1. A termék visszaszolgáltatása, elállás

 

 1. A vevő az Eladóval kötött szerződéstől kizárólag az alábbiak szerint jogosult elállni. A Vevő elállási jogának gyakorlására vonatkozó szabályozást, amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, egyebekben pedig a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

 

Az elektronikus úton létrejött szerződésektől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát adásvételi szerződés esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja, a jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező „elállási/felmondási nyilatkozat” kitöltésével.

 

 1. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával (ha írásbeli számla került kiállításra), ill. kitöltött elállási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, sértetlen csomagolású, nem használt vagy korábban nem beépített) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát visszafizetni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a vevőnek kell gondoskodnia. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a megrendelő/vásárló viseli.

 

 1. Vevő fentiek szerinti elállása esetén, amennyiben a vevő fogyasztó, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

 

A szabályos vevői elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a vevőnek visszajáró összeget a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A vevő kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

Ha a vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 1. Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, használt, sérült csomagolás stb.)

 

 1. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható:

 

Cégünk kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy a vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

 1. Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk, fogyasztónak minősülő Vevők esetében, a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletében találhatók.

 

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy minden, a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

 1. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. A vitás helyzetek elkerülése érdekében a visszaküldött csomag kibontásáról minden esetben video/képi felvételt készítünk. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy az áru visszaküldésével felmerülő postai költségek megfizetése minden esetben a vásárlót terhelik. Kérjük, hogy utánvéttel ne küldjön vissza csomagot, mert azt nem áll módunkban átvenni.

 

 1. Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.

 

 1. Vevő tudomásul veszi, hogy az egyedi méret- és mintavétel alapján kifejezetten a részére legyártott egyedi vagy nem szokványos méretben megrendelt termékek adásvételétől nem jogosult elállni, a termék megrendelését és/vagy elkészítését követően közölt felmondás/elállás esetén az Eladó jogosult a termék előállításával kapcsolatos minden költségét a Vevő felé kiszámlázni. Az egyedi méretvétel alapján készült egyedi vagy nem szokványos termékekkel szemben a Vevő a termékszavatosság keretében minőségi kifogással élhet.

 

 1. Eladó általi felmondás szabályai

 

 1. Termékek adásvétele esetén:

 

 1. Az Eladó jogosult az adásvételi jogügylet kapcsán kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a teljesítést megtagadni, amennyiben Vevő a szerződésben rögzített kötelezettségeit megszegi, így különösen:

 

 1. 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és az Eladó felszólítása alapján a felszólító levélben megjelölt fizetési határidőben sem teljesít;
 2. Vevő ellen felszámolási-, illetve csődeljárás indult, vagy végelszámolási eljárást kezdeményeztek;
 3. az Eladó tudomására jut, hogy a Vevő harmadik személyekkel szembeni fizetési kötelezettségeit nem teljesíti, vagy a vagyonára vezetett végrehajtás sikertelen marad;
 4. Vevő a szerződéskötéskor nem helytálló vagy hiányos információt szolgáltatott;
 5. Vevő gazdálkodási körülményeiben olyan változás állt be, amely az Eladó megítélése szerint veszélyezteti a fizetési kötelezettségek teljesítését.

 

 1. A felmondás időpontjában a Vevő használati jogosultsága megszűnik és köteles az adásvétel tárgyát képező eszközt haladéktalanul, rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban valamennyi tartozékával és okiratával együtt a Cu-Technik Kft. képviselőjének, annak üzlethelyiségében átadni.

 

 1. Eszközbérleti jogviszony esetén:

 

 1. Az Eladó mint bérbeadó jogosult a szerződést a bérleti jogviszony határozott időtartamának lejárta előtt is azonnali hatállyal megszüntetni, ha

 

 1. a Bérlő az Eladó felé fennálló fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget;
 2. a Bérlő a kaució (óvadék) összegét fizetési határidőre nem fizeti meg (utalja át);
 3. a Bérlő a napi karbantartási kötelezettségének nem tesz eleget;
 4. a Bérlő részéről szakszerűtlen, vagy rendeltetésellenes üzemeltetést tapasztal;
 5. a Bérlő az eszköz használatát más, harmadik személy részére jogosulatlanul átengedi;
 6. a Bérlő a bérelt eszközt engedély nélkül Magyarország területén kívül kívánja használni;
 7. a Bérlő csőd, felszámolás, végrehajtási, vagy végelszámolási eljárás alá kerül, vagy jogutód nélkül megszűnik;
 8. a Bérlő egyéb, lényeges szerződésszegést követ el.

 

 1. A bérleti szerződés felmondása a fennálló bérleti díj tartozást lejárttá teszi, melynek tényét és annak összegszerűségét a vevő mindenkor elismeri, azt nem vitatja. Vevő a felmondást követően a kiegyenlítetlen bérleti díj összegét köteles az Eladó részére haladéktalanul megfizetni.

 

 

XII. Adatvédelem, üzleti titok

 

 1. Eladó a személyes adatok megszerzése, feldolgozása és tárolása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerint jár el.

 

A webáruházzal kapcsolatos részletes adatvédelmi tájékoztatónk elérhető a webáruház „adatvédelem” menüpontja alatt, valamint adatvédelmi szabályzatunk elérhető az üzlethelyiségünkben.

 

 1. A Vevő által a webáruházban, a különböző menüpontok alatt megadott közlemények nem minősülnek titkosnak, és nem részesülnek a szellemi alkotásokat megillető jogi védelemben. E közlemények elküldésével a Vevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy azok kereskedelmi vagy egyéb célra szabadon felhasználhatók. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagok jelen oldalakra, vagy a jelen oldalakról történő elküldése, átvitele vagy tárolása.

 

 1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az együttműködésük során a részükről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel.

 

XIII. Jognyilatkozat

 

 1. A webáruház, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban szerzői jogi védelem alá tartozik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag Eladó jogosult.

 

 1. A weboldal tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni. A Cu-Technik Kft. azonban beleegyezik abba, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

 

XIV. Vegyes rendelkezések, fogyasztói jogok, panaszkezelés, békéltető testület

 

 1. Fogalmak

 

1.1. fogyasztó: a Ptk-ban (2013. évi V. törvény) meghatározott fogyasztó, a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

1.2. vállalkozás: azon vállalkozási tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi,

 

1.3. gyártó:

 1. a) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel vagy
 2. b) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ilyen képviselő hiányában az importáló,

 

1.4. forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,

 

1.5. termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti erő,

 

1.6. szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan - ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,

 

1.7. áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás,

 

1.8. eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,

 

1.9. egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár,

 

1.10. kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,

 

1.11. forgalmazás: valamely termék vállalkozás által - értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is.

 

 1. Árfeltüntetési kötelezettség

 

2.1. A fogyasztót írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.

 

2.2. Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetni.

 

2.3. Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a szolgáltatás díját Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni.

 

2.4. A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.

 

2.5. Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik -, az egységárat is meg kell adni.

 

2.6. Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

 

2.7. Az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a forgalmazó köteles.

 

2.8. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.

 

 1. Csomagolási kötelezettség

 

3.1. A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék minőségét, könnyítse meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy mennyiségét.

 

3.2. A termék csomagolására jogszabály további előírásokat határozhat meg.

 

3.3. A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó köteles. Ha a gyártó nem tesz eleget a csomagolási kötelezettségének, akkor a forgalmazó köteles pótolni azt.

 

3.4. Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a csomagolásra vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.

 

 1. Panaszkezelés általános szabályai

 

4.1. A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

 

4.2. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

 

4.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a beérkezésétől számított 30 napon belül érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

4.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

4.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

4.6. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

 

4.7. Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének - a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló - módjára. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.

 

4.8. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

4.9. A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

- a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

- a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

- a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását,

- szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

- a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

4.10. Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 

4.11. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

4.12. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

 

4.13. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 

4.14. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

4.15. Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

 1. a) a fogyasztó nevét és címét,
 2. b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 3. c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
 4. d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Fentiek a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

 

4.16. Ha a fogyasztó kijavítás iránti jótállási igényét közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál kívánja érvényesíteni, a javítószolgálat köteles a vállalkozást haladéktalanul értesíteni a jótállási igény bejelentéséről. A javítószolgálat a kijavítást a 4.14. pontban előírtak betartásával köteles elvégezni.

A javítószolgálat köteles igazolható módon a vállalkozást értesíteni a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről.

A javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül arról is:

 1. a) ha az ingó dolog első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, hogy az ingó dolog nem javítható;
 2. b) ha az ingó dolog javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz igénybe, a javítás várható idejéről;
 3. c) ha az ingó dolog javítása nem lehetséges harminc nap alatt.

 

 1. Békéltető testület eljárása

 

5.1.1. A vállalkozó tájékoztatja a megrendelőt/vásárlót, hogy esetleges panasz, vita, sérelem esetén joga van békéltető testülethez fordulni.

 

Megnevezés, elérhetőség:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

Iratleadási időpontok:

hétfő: 8:30 – 16:30, kedd: 8:30 – 16:30, szerda: 8:30 – 16:30, csütörtök: 8:30 – 18:00, péntek: 8:30 – 13:30

 

Tanácsadási időpontok:

hétfő: 12:30 - 16:30, szerda: 12:30 - 16:30.

 

Panasza esetén lehetősége van vásárlónak a lakhelye szerinti békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501871 (folyamatban lévő ügyek)

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570 Fax száma: (56) 370-005

Honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)- 269-0703

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Honlap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti,

- a termék minőségével,

- a termék biztonságosságával,

- a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,

- a szolgáltatás minőségével,

- a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével

kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

5.2. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A fogyasztó jogszerűen kérheti, hogy általa megjelölt más békéltető testület legyen illetékes.

 

5.3. A békéltető testület eljárásának fogyasztó kérelmére történő megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

5.4. A fogyasztó a kérelmet a békéltető testület elnökéhez címezve, írásban kell, hogy benyújtsa.

 

5.5. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) ha a fogyasztó az általánostól eltérő illetékességet kíván alkalmazni, akkor az annak megfelelő illetékességű a békéltető testület megjelölését,
 4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a fogyasztó nyilatkozatát, hogy a vállalkozással megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 6. f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. g) a testület döntésére irányuló indítvány,
 8. h) a fogyasztó aláírását.

 

5.6. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előzetes szükséges egyeztetés megkísérléséről.

 

5.7. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

5.8. A békéltető testület elnöke az eljárást megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.

 

5.9. Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás mellőzését, a feleket előzetesen értesíti.

 

5.10. Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a fél - az elnök erre irányuló felhívásának kézbesítésétől számított - tizenöt napon belül nem nyilatkozik.

 

5.11. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja.

 

5.12. Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.

 

5.13. Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

 

5.14. A tanács az eljárást megszünteti, ha

 1. a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
 2. b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
 3. c) az eljárás folytatása lehetetlen,
 4. d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható - nincs szükség.

 

5.15. Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

 1. a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
 2. b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

 

5.16. A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.

 

5.17. Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.

 

5.18. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

 

5.17. A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól.

 

 1. Egyéb

 

 1. Jelen ÁSZF 2022. augusztus 3. napján lép hatályba, s az I. pontban meghatározott alanyi és tárgyi körre nézve a jövőben kötelezően alkalmazandó.

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont és Fgytv. 2. § a) pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő vásárló esetében a szolgáltató nem köteles alkalmazni

 

 1. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb fentebb megjelölt jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 

 1. Eladó fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatálybalépéskor Eladó hivatalos internetes oldalán (http://www.cu-technik.hu/) közzétételre kerül.

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételekhez a fogyasztónak minősülő vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:

 

 1. számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
 2. számú melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató
 3. számú melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozat

 

 

Kelt Budapesten, 2022. augusztus 3 napján:

 

 

a Cu-Technik Kft. képviseletében:

Szűcs János ügyvezető

1.számú melléklet

2.számú melléklet

3.számú melléklet

Ászf letöltése