Közlemény

A Galan gyártmányú ionkazánokról

Tisztelt Vásárlóink!


A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) honlapjáról tudomásunkra jutott információ szerint - mely információval összefüggésben a termék importőrétől (ARK Technik Bau Kft.) ez idáig még nem kaptunk tájékoztatást vagy megerősítést - tudomásunkra jutott, hogy az MKEH a közelmúltban határozatban tiltotta meg a Galan gyártmányú ionkazán Ochag-2, Ochag-3, Ochag-5, Ochag-6, Geyser-9, Geyser-15 és Volcano-25 típusainak forgalomba hozatalát és forgalmazását, valamint elrendelte a termékek visszahívását és a felhasználók széleskörű tájékoztatását, hivatkozva arra, hogy ezen termékek használata a 2012. évi LXXXVIII. törvény (Pftv.) szabályai értelmében veszélyezteti az emberek biztonságát, illetőleg kockázatot jelent a felhasználókra.

Arra vonatkozóan nem rendelkezünk információval, hogy az importőr az MKEH fenti határozatával szemben kezdeményezett-e jogorvoslatot.

A fenti termékeket érvényes EK Megfelelőségi nyilatkozattal és CE jelzéssel forgalmaztuk, és az elmúlt három év alatt egyetlen olyan esetről sem szereztünk tudomást, melyben a fent említett termékek bármelyike a felhasználók testi épségében kárt okozott volna. Mindazonáltal, az MKEH honlapján közzétett, informálisan birtokunkba jutott információkra tekintettel, mint az említett termékek forgalmazója, eleget téve a Pftv. által ilyen esetekre előírt jogszabályi kötelezettségünknek, a termékek forgalmazását, marketingjét az információ tudomásunkra jutását követően, azonnali hatállyal beszüntettük, illetőleg jelen tájékoztatónk útján tájékoztatjuk vásárlóinkat a fentiekben részletezett körülményekről.

Az információk birtokunkba kerülését követően írásos megkeresést intéztünk a termékek importőréhez, amelyben hivatalos, mindenre kiterjedő tájékoztatást kértünk az MKEH határozatának előzményeiről és indokairól. Az importőr megkeresésünkre azt a tájékoztatást adta, hogy - mint az MKEH honlapján kivonat formájában közzétett határozat kötelezettje ez idáig hivatalos formában még nem kapta meg az MKEH honlapján olvasható határozatot. Amint a tényállást az importőr tisztázza felénk és hivatalos állásfoglalását megkapjuk, annak birtokában fogunk az ügyben továbblépni, valamint vásárlóink felé további tájékoztatást adni.

A felmerült kellemetlenségekért ezúton is szíves elnézésüket kérjük, és bízunk abban, hogy azokat, akik ezt a terméket választották, továbbra is vásárlóink között köszönthetjük majd.

Bármilyen kérdés esetén kérjük, hívja a Cu-Technik Kft. értékesítő kollegáit, az alábbi telefonszámon: + 36-1-339-5007

Budapest, 2016. március 2.