Korábbi adatvédelmi tájékoztatónkat hatályon kívül helyeztük

Tisztelt Partnereink!

Az alábbi Adatvédelmi tájékoztatót hatályon kívül helyeztük 2018. október 3-án. Az új Adatvédelmi szabályzatunkat megtalálja ITT.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a Cu-Technik Kft. http://www.cu-technik.hu/ és a  http://www.cutechnik.hu internetes oldalakon üzemeltetett webáruházban illetve a "Club-Technik Plusz" hűségprogramban való regisztrációval összefüggésben

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. §-ában rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton tájékoztatjuk valamennyi regisztráló partnerünket a személyes adataik kezelésével kapcsolatos információkról:

1. Az adatkezelő neve és székhelye

Cu-Technik Kft. – 1106 Budapest, Tarkarét u. 2/b.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91327/2015.

2. A kezelt személyes adatok fajtái, forrása és jogalapja

2.1. A kezelt adatok fajtái:

 • családi és utónév
 • lakcím,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • telefax szám (opcionális).

2.2. A kezelt adatok személyes forrása:

A webáruházban/hűségprogramban regisztráló személyek személyes adatai közvetlenül a regisztráló személy általi önkéntes adatszolgáltatás útján kerülnek felvételre, a regisztrációval egyidejűleg.

2.3. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a regisztráló (felhasználó) hozzájárulásán alapul.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő a 2. pontban hivatkozott személyes adatokat az alábbi célból kezeli:

 • a webáruházban/hűségprogramban regisztráló felhasználó (vásárló) beazonosítása,
 • a webáruházban/hűségprogramban leadott a megrendelések teljesítése érdekében a felhasználóval való kapcsolattartás és kommunikáció,
 • a webáruházban/hűségprogramban leadott megrendelések teljesítése érdekében a vásárló szállítási és számlázási címének megismerése,
 • a webáruházban/hűségprogramban leadott megrendelések teljesítésekor az adóügyi bizonylatokhoz kötelező adatok kitöltése,
 • a webáruházban/hűségprogramban a hírlevél küldéshez hozzájáruló vásárlók számára hírlevél küldése.

4. Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye

Az adatkezelés helye: 1106 Budapest, Tarkarét u. 2/b.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.

A regisztráló (felhasználó) személyes adatai törvényben meghatározott célból és személyek, szervek részére (pl. közfeladatot ellátó szervek) továbbításra kerülhetnek. Az adatkezelő az adatkezelés során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, valamint saját adatkezelési szabályzata szerint jár el. Minden lehetséges és jogszerű intézkedést megtesz a kezelt adatok biztonságának megteremtése, valamint a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a regisztráló (felhasználó) személyes adatait az adatkezelés céljainak megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig (de legkésőbb a regisztráló regisztrációjának törlésével egyidejűleg), illetve az adatkezelő jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítéséhez szükséges időtartamig kezeli. Ezt követően, illetve a regisztráló (felhasználó) kérése esetén haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül a regisztrálóra (felhasználóra) vonatkozó személyes adatok törlésre kerülnek.

6. Jogorvoslatok

Felhívjuk a regisztrálók (felhasználók) figyelmét, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal összefüggésben az alábbi jogok illetik meg őket:

 • tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről
 • tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen
 • kérhetik személyes adataik helyesbítését
 • kérhetik személyes adataik törlését vagy zárolását
 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik megsértése esetén bírósághoz fordulhatnak
 • az adatkezeléssel kapcsolatos jogaik megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhatnak
 • a személyes adataik jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megsértésével összefüggésben az adatkezelő által okozott károk megtérítését követelhetik.